Αντικαταστήστε ΤΩΡΑ το παλιό σας θυροτηλέφωνο με έγχρωμη θυροτηλεόραση!

Αντικαταστήστε ΤΩΡΑ το παλιό σας θυροτηλέφωνο με έγχρωμη θυροτηλεόραση!
ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ! Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη και επίδειξη

Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

Αλλαγή ασφαλειοδιακοπτικού υλικού ράγας παλαιού τριφασικού πίνακα

legrand
Έπειτα απο μία μικρής κλίμακας ανακαίνιση και μετά απο συμφωνία με τον ιδιοκτήτη προχωρήσαμε στην ολική αλλαγή του εσωτερικού υλικού του συγκεκριμένου πίνακα. Ο λόγος που κρατήθηκε ο παλιός ήταν η αποφυγή μερεμετιού στον ήδη τελειωμένο (βαμμένο) τοίχο του διαδρόμου. Έτσι όλα τα υλικά αντικαταστάθηκαν πλήρως και προστέθηκαν όλες οι απαραίτητες διατάξεις προστασίας.(ρελέ,αυτόματες γενικές ασφάλειες κλπ). Η κοπή της μετόπης έγινε προσεχτικά με τροχό για να χωρέσουν όλες οι έξτρα ασφάλειες κ τα κενά των παλαιών ασφαλειών τήξεως καλύφθηκαν με κομμάτι plexiglass.

Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Αντικατάσταση παλαιού μαρμάρινου ηλ. πίνακα
Ο μαρμάρινος χειροποίητος πίνακας που αντικαταστάθηκε ήταν της δεκαετίας του 1950 και μέχρι πρίν 5 χρόνια τροφοδοτούσε ηλεκτρική εγκατάσταση! Μας ζητήθηκε έλεχγος της και μετά απο βασικές αλλαγές και τροποποιήσεις σε αυτή, (αλλαγή καλωδίων-έξτρα γραμμές-αντικατάσταση πριζών-εγκατάσταση γείωσης τριγώνοιυ με ηλεκτρόδια) προχωρήσαμε στην έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ.

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ενάντια στη κρίση!


Έκδοση Πιστοποιητικού Δ.Ε.Η. - Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)

Προσφορά ενάντια στην κρίση!

Έκπτωση 20% σε όσους μας βρήκαν από το site μας!


Από την 1 Νοεμβρίου 2011 η ΝΕΑ Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) είναι η μόνη δήλωση που δέχεται η ΔΕΗ. Σκοπός της είναι να μειωθούν οι ηλεκτροπληξίες και οι πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια και να βελτιωθούν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Γι’ αυτό λοιπόν, το νέο πιστοποιητικό έχει αλλάξει ριζικά και απαιτεί μία σειρά από ενέργειες για την έκδοσή του. Μετρήσεις, δοκιμές, οπτικός έλεγχος και στη συνέχεια συμπλήρωση των εγγράφων και των σχεδίων που απαιτούνται.

Ο έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης γίνεται με πιστοποιημένο πολυόργανο υψηλής ακρίβειας που τεκμηριώνει την ασφαλή και σωστή λειτουργία της, βάση των κανονισμών της ηλεκτρολογικής νομοθεσίας ΕΛΟΤ HD 384 και ΚΕΗΕ.


sonel mpi-520
Στη περίπτωση που διαπιστωθούν σφάλματα, κακοτεχνίες και ελλείψεις στην εγκατάσταση, είτε από τις μετρήσεις και τις δοκιμές είτε από τον οπτικό έλεγχο, θα πρέπει να αποκατασταθούν έτσι ώστε να συμφωνούν με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ hd 384 και ΚΕΗΕ. Τότε και μόνο θα προχωρήσουμε τη διαδικασία για την έκδοση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).

Κάποιες βασικές ελλείψεις που συναντάμε συχνά στους επανελέγχους:

·         Μη ύπαρξη ρελέ ασφαλείας στον ηλ. πίνακα ή λάθος μέτρηση της ευαισθησίας και του χρόνου πτώσης αυτού λόγω παλαιότητας, η οποία προκύπτει με το ειδικό όργανο.
·         Μη ύπαρξη αγωγού γείωσης σε όλες τις πρίζες του σπιτιού.
·         Πρίζες οι οποίες δεν είναι σούκο αλλά παλιές διπολικές-τριπολικές.
·         Μη ύπαρξη κεντρικής γείωσης (ιδίως σε παλιές πολυκατοικίες) ή κακή τιμή της αντίστασής της η οποία προκύπτει από μέτρηση του οργάνου.
·         Ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα οι οποίες είναι μεγαλύτερες σε Αμπέρ από αυτές που πρέπει.
·         Καλώδια σε παλιά διαμερίσματα των οποίων η μόνωση έχει φθαρεί με τα χρόνια.
·         Διάφορες κακοτεχνίες και προχειροδουλειές από ανειδίκευτους, οι οποίες είναι επικίνδυνες για την ασφάλεια του χρήστη της ηλεκτρικής εγκατάστασης.


Το νέο πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα εξής έγγραφα…
·         Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
·         Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
·         Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384
·         Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ (για εγκαταστάσεις πριν το Μάρτιο του 2006)
·         Μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης
·         Κάτοψη με τις θέσεις των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών κλπ.

…και ζητείται από τη ΔΕΗ για:
 •       Νέα ηλεκτροδότηση
 •       Αλλαγή ονόματος καταναλωτή ΔΕΗ
 •       Επανασύνδεση παροχής ΔΕΗ
 •       Επαύξηση ηλεκτρικής ισχύος
 •       Μεταφορά ρολογιού
 •       Προσθήκη νυχτερινού ρεύματος

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

     Βάσει του Άρθρου 5 της Απόφασης Αρ.Φ.7.5/1816/88/ Αρ.φύλλου 470/5-3-2004, που αφορά την αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, και για την εξασφάλιση και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφαλείας των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχος, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του νέου Προτύπου.
     Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίησή της.
Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής  :
 •       Για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε δεκατέσσερα (14) χρόνια,
 •       για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε επτά (7) χρόνια,
 •       για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια,
 •       για εργοταξιακές παροχές τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια
 •       για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο,
 •       για Επαγγελματικές Εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο ( μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο  και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση,
 •       για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της Εγκατάστασης,
 •       για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η Εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες ( πλημμύρες, σεισμούς),
 •       μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα ( πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία),
 •       μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων.

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

Αντικατάσταση κοινών λαμπτήρων σποτ με ledled spot GU10 24 smd 5050
220V AC - 3,2 W - lumens 440 - 120° - 3000Κ - cos Φ 0,95


Spot GU10 3x1 WattΣτον συγκεκριμένο χώρο υπήρχαν 300 λάμπες αλογόνου GU5.3 12v 20w και 50w οι οποίες αφού αποξηλώθηκαν οι μετασχηματιστές και τα ντουί αντικαταστάθηκαν με led GU10 smd και 3x1 watt. Η κατανάλωση πρίν ήταν 7,5 kw και πλέον έπεσε κοντά στο 1kw. Εξοικονόμηση ενέργειας 80 - 90%!

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

Εξαεριστηράκι voldam


Τοποθέτηση εξαερισμού σε αποθήκη. Το άνοιγμα της τρύπας πάνω στη πόρτα έγινε με τροχό στις ακριβής διαστάσεις με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή τυχόν ζημιάς. Η επιλογή της θέσης έγινε με σκοπό να μήν ενοχλεί το καλώδιο του εξαερισμού στο άνοιξε-κλείσε της πόρτας. Συνδέθηκε με αυτόματο χρονοδιακόπτη ο οποίος δίνει εντολή να δουλεύει για ορισμένο χρόνο ανα τακτά χρονικά διαστήματα στη διάρκεια της ημέρας. Ισχύς 20 watt.

Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2012

Φωτιστικό εξωτερικού χώρου με ραντάρ


Φωτιστικό εξωτερικού χώρου inox στεγανό με ραντάρ ανίχνευσης κίνησης σε πυλωτή πολυκατοικίας.

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Διακόπτες με κοινά πολλαπλά πλαίσια


απλός - κομμυτατέρ - αλλε ρετούρ
κομμυτατέρ - μπουτόν κλιμακοστασίου
πρίζα σούκο - κοινή τηλεφωνου RJ 11 και 
δικτύου RJ 45 - πρίζα tv τερματική
πρίζα sat δορυφορική - απλή
 τηλεφώνου - σούκο
πρίζες σούκο με στεγανό καπάκι


Τοποθέτηση διακοπτών και πριζών με κοινά πολλαπλά πλαίσια της σειράς Lillium natural kare της makel. Δυνατότητα κοινών πλαισίων μέχρι 3 για οριζόντια και έξι για κάθετα.


Προϋπόθεση η προεγκατάσταση των κουτιών διακόπτου να είναι τέτοια ώστε να μπορούν να μπουν κολλητά οι διακόπτες. Εκτός από καινούριες εγκαταστάσεις, το προτείνουμε ανεπιφύλακτα και σε παλιές που ανακαινίζονται, ανοίγοντας τρύπες στον τοίχο με ειδικό ποτήρι πάχους Φ6,8

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Αντικατάσταση υλικών ηλεκτρικού πίνακα

Έπειτα απο βλάβη του πίνακα μας ζητήθηκε η αποκατάστασή της. Ανοίγοντας τον πίνακα διαπιστώσαμε πως τα περισσότερα μέρη του ήταν φθαρμένα (καρβουνιασμένες ασφάλειες και λιωμένα καλώδια στο τελείωμά τους) λόγω κακής σύσφιξης των ασφαλειών κ της μπάρας ουδετέρου. Αμέσως, έπειτα απο ενημέρωση του πελάτη προχωρήσαμε στην ολική αλλαγή των υλικών του πίνακα. Τοποθετήκαν καινούριες ασφάλειες, διακόπτες καθώς και ρελέ ασφαλείας το οποίο δεν υπήρχε καν. Επίσης έγινε και διαχωρισμός γραμμών όσο ήταν δυνατόν με έξτρα ασφάλειες. Να σημιώσουμε πως ο πίνακας είχε αλλαχτεί απο ηλεκτρολόγο μόλις πριν 5 χρόνια!

Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2012

Εγκατάσταση θυροτηλεόρασης ctc


Τοποθέτηση του μόνιτορ armonia hands free με έγχρωμη οθόνη TFT 3,5’’ της ctc. Η εγκατάσταση του έγινε χωνευτή στον τοίχο χωρίς κανένα μερεμέτι αφού έγινε κατόπιν του βαψίματος σε καινούριο διαμέρισμα!


Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

Κρυφός φωτισμός

   
Κρυφός φωτισμός με ταινιά led μεσαίου φωτισμού 12v 7,2w σε διακοσμητικό ράφι. Ο χειρισμός της γίνεται με control απο απόσταση με δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης (dimmer).